Aandacht voor de bodem in Schoon Water: groenbemesters goed zaaien

Een goede groenbemester heeft vele voordelen. Zo voorkomt de groenbemester emissie van nutriënten in het late najaar en in de winter en levert de bladmassa extra nutriënten en organische stof. Ook helpt de groenbemester onkruid te onderdrukken, wat weer herbiciden kan schelen en uitspoeling van deze middelen kan verminderen. 

In het programma Schoon Water Voor Brabant (www.schoon-water.nl) werkt CLM samen met Delphy aan een gezonde bodem o.a. door groenbemesters. Op praktijkbedrijf Geling in Oploo zijn proeven gedaan om twee zaaimethodes te vergelijken. Verschillende groenbemestermengsels zijn ingezaaid met een zaaikouter én met een zaaibalk achter de cultivator. De verschillen drie weken na inzaai zijn groot. De zaaikouter geeft bij alle zaadmengsels en groenbemesters een duidelijk hoger plantaantal per m2, gemiddeld 51 planten meer. Het groenbedekkingspercentage bleek bij deze zaaimethode circa 18% hoger.

Een goede bedekking is van groot belang voor de onkruidonderdrukking. De foto’s laten het verschil in zaaimethode goed zien. De Japanse haver staat er veel dichter en egaler bij. Een goede inzaai is dus van groot belang voor een goede groenbemester.

bodembedekking groenbemesters zaaitechniek

Delphy voerde deze proeven uit in opdracht van BO akkerbouw.

 

Vragen? Neem contact op met Peter Leendertse, CLM

(M pele@clm.nl | 0345 470 751)