Aandacht voor goed bodembeheer in SchoonWaterWijzer

Bodemmaatregelen zoals niet-kerende grondbewerking dragen bij aan vermindering van emissie van bestrijdingsmiddelen naar het oppervlaktewater. Gebruikers van bestrijdingsmiddelen worden hierop gewezen in de SchoonWaterWijzer die sinds begin april beschikbaar is.

Met de SchoonWaterWijzer brengen gebruikers hun geïntegreerde teeltwijze in kaart, van erf tot akker en van preventie tot bewuste omgang met middelen. Door deze online tool in te vullen voldoen ze tegelijk ook aan de verplichting een gewasbeschermingsmonitor bij te houden. Staatsecretaris Dijksma heeft deze verplicht gesteld voor alle professionele gebruikers van bestrijdingsmiddelen. De tool is online voor iedereen beschikbaar en samen met een actuele spuitregistratie voldoet de gebruiker aan alle wettelijke eisen. De SchoonWaterWijzer is ontwikkeld binnen het project Schoon Water voor Brabant onder regie van het CLM in samenwerking met DLV Plant. Het doel is om de gebruiker een ruime waaier aan (bodem)maatregelen te laten zien, die bijdragen aan emissiebeperking én de gebruiker in staat te stellen aan zijn wettelijke verplichting te voldoen.
Op de website van Schoon Water voor Brabant staat meer informatie over het beperken van emissies.

Meer informatie bij Dirk Keuper, CLM, dkeuper@clm.nl en 0345-470729