Artikelen door redactie

Seminar smart fertilisation and soil quality, 27 november 2015

Wageningen UR en Landbouwcommunicatie BV organiseren op 27 november een seminar over smart fertilisation en soil quality. Datum: 27 november, 2015 // 12:00 – 17:30 // Wageningen Eerste deel van 12:00 – 14:00 Show and Demonstration op de Unifarm, Wageningen Universiteit Tweede deel van 14:00 – 17:30 Start seminar, Gebouw Orion, Wageningen Universiteit Meer informatie […]

Noordelijke Netwerkdag Bodem, 15 oktober 2015

Op 15 oktober besteden de 3 noordelijke provincies aandacht aan het Jaar van de Bodem. Het programma gaat in op meerdere sessies rond bodem en omgeving: • landbouw, bodem en biodiversiteit • ondergrond en (grond)water • aardkundige waarden • bodemverontreiniging Noordelijke Netwerkdag Bodem // 15 oktober 08:30 – 16:30 // Provinciehuis Assen Voor meer info […]

Brabant start met bodemvriendelijke pachtvoorwaarden

Sinds 15 juli staan nieuwe pachtvoorwaarden voor gronden in bezit van provincie Brabant online. Hiermee wil de provincie duurzaam bodem- en waterbeheer op pachtgrond stimuleren. Groenontwikkelfonds Brabant baseert de duurzame pachtvoorwaarden op een advies van CLM. Dat advies gaat in op de effectiviteit van de pachtvoorwaarden en het verpachtingsproces. Daarnaast berekende CLM het effect op […]