Bodemacademie studiegroep Noord-Holland

“De kunst van bodembeheer is het vinden van de juiste verhoudingen en het leggen van verbindingen”, zegt Leen Janmaat van het Louis Bolk Instituut. Naar aanleiding van negen lezingen voor LTO Noord is er in Noord-Holland een Bodemacademie studiegroep gestart. Over bodemleven zijn er nog veel vragen. Ondanks dat het bodemleven een klein percentage van de bodem uitmaakt, vervult het een belangrijke functie. Bodembewerkingen hebben hier grote invloed op.

Schimmels komen vooral voor in bodems die weinig verstoord worden. Zo is een bosbodem schimmeldominant en een akkerperceel eerder bacteriedominant. Dit heeft te maken met de verstoringen die optreden door grondbewerkingen. Dus het inbrengen van mycorrhizaschimmels heeft alleen zin als het samen gaat met weinig bodembewerkingen. Ook pendelaars die bijdragen aan de ontwatering van percelen, zijn gevoelig voor bodembewerkingen en hebben baat bij een extensieve manier van bodembeheer.

Dit soort onderwerpen komen aan bod in de Bodemacademie studiegroep in Noord-Holland. De groep komt regelmatig bij elkaar om in het veld profielkuilen te graven en om de bodemconditie te beoordelen. Wilt u ook een studiegroep oprichten?

Neem dan contact op met Leen Janmaat l.janmaat@louisbolk.nl

150423-janmaat-03