Brabant BEWUST: een goede bodem tegen afspoeling nutriënten

De afgelopen jaren zijn de bemestingsnormen gedaald tot onder de adviesbemesting. Tegelijkertijd blijkt deze daling nog steeds niet voldoende om aan alle waterkwaliteitsnormen te voldoen. Dit vormt de startpunt voor het meerjarige programma Brabant BEWUST dat in januari 2017 van start is gegaan. Het project is bedoeld om de uit- en afspoeling van nutriënten naar het grond- en oppervlaktewater tegen te gaan en is een initiatief van ZLTO, Cumela, provincie Noord-Brabant en de Brabantse waterschappen. De uitvoering is in handen van ZLTO, CLM, Delphy en DLV Advies.

Veehouders, akkerbouwers, vollegrondsgroentetelers en loonbedrijven gaan binnen het project werken aan bodem, bodemvruchtbaarheid, bemesting en mineralenbenutting. In Noord-Brabant worden 24 ondernemersgroepen opgestart. Zij gaan aan de slag met een goed gevulde ‘gereedschapskist’ met haalbare en effectieve maatregelen, zoals precisiebemesting, bodemanalyses (‘meten is weten’), verhoging van het organischestofgehalte in de bodem en inzicht in de mineralenstromen op het bedrijf (m.b.v. de Kringloopwijzer).

Voor meer informatie: neem contact op met Carin Rougoor, CLM (crougoor@clm.nl | T 0345-470769)