Brochure: rode klaver voor maaiweides

De belangstelling onder veehouders voor rode klaver in gras is sterk toegenomen. Dat blijkt uit een groeiend aantal hectare de laatste jaren. Geslaagde gras-rodeklavermengsels voor maaiweides zijn hoogproductief, besparen kunstmest en leveren eiwitrijk veevoer. Daarnaast bieden ze voordeel voor bodem en klimaat. Dat maakt gras-rodeklavermengsels aantrekkelijk voor veehouders.

De brochure Rode klaver voor maaiweides: winst voor veehouder en klimaat biedt ondernemers die de stap naar gras-klaver nog niét gezet hebben, een overzicht van de belangrijkste voordelen, en duidelijke kosten-batenanalyses. Daarnaast komen vuistregels voor een succesvolle teelt, resultaten van demoproeven en de voordelen van gras-rodeklaver voor het klimaat aan bod. Een informatieve brochure voor agrariërs die met gras-klaver aan de slag willen.

Meer informatie bij Jan de Wit, Louis Bolk Instituut, j.dewit@louisbolk.nl, 0343-523 266 of Petra Rietberg, Louis Bolk Instituut, p.rietberg@louisbolk.nl, 0343-523 871.