Compostextract beïnvloedt stikstofopname uit veenweidebodem

In het kader van het project ‘Proeftuin Veenweiden’ deed het Louis Bolk Instituut in samenwerking met Soiltech een pilot studie naar het effect van het compostextract Fytaforce op de stikstofopname van gras uit de veenweidebodem. De proef liet zien dat Fytaforce mogelijk een invloed heeft op de stikstofopbrengst van gras door het seizoen heen. Vervolgonderzoek is opgestart.

Op veenweidebodems speelt het specifieke probleem dat het eiwitgehalte van het gras door het seizoen heen varieert, en in het najaar sterk oploopt. Dit maakt sturen van het eiwitgehalte in rantsoenen van melkkoeien lastiger wat kan leiden tot extra ammoniakemissie.

Fytaforce, een opgewerkt compost extract, bevat veel soorten micro-organismen. Hypothese is dat het bijdraagt aan de opbouw van de bodembiologie, en daarmee een invloed heeft op de plantbeschikbare stikstof.

In de proef werd cumulatief over 4 snedes een trend gezien naar een hogere droge stof opbrengst (13% toename) en een numeriek hogere stikstofopbrengst (23% toename) waargenomen, ten opzichte van onbehandelde veengras kolommen. De gebruikte veenkolommen zijn niet bemest geweest vooraf en tijdens de proef. Meer resultaten zijn te lezen in het V-focus artikel Fytaforce en N-opname gras op veenbodem.

 

Proeftuin Veenweiden is een initiatief van LTO Noord en VIC Zegveld. De uitvoering is in handen van LTO Noord, Wageningen University & Research, VIC Zegveld, PPP-Agro Advies en het Louis Bolk Instituut. Het programma wordt gefinancierd door de provincie Zuid-Holland en het ministerie van Economische Zaken. De provincies Utrecht en Noord-Holland doen mee op specifieke onderdelen.

Neem voor meer informatie contact op met Jeroen Pijlman (j.pijlman@louisbolk.nl)