De bodem als motor voor circulaire landbouw

In 2017 is het Programma Circulaire Landbouw van start gegaan in de twee gemeenten Sint Tunnis en Boxmeer. Met dit programma willen de initiatiefnemers, de beide ZLTO-afdelingen, een beweging organiseren onder alle boeren om met duurzaam bodembeheer aan de slag te gaan. In het besef dat de huidige bouwplannen veel vragen van deze jonge en kwetsbare bodems, is het extra belangrijk om meer te investeren in de buffercapaciteit van de bodem. Als iedereen meedoet verbetert niet alleen het opbrengend vermogen van de grond, maar ook de omgevingskwaliteit, zoals de kwaliteit van grond en oppervlaktewater.

Wat we gaan doen is in samenwerking met andere projecten verschillende bodembeheermaatregelen introduceren en technisch begeleiden bij agrariërs. We inventariseren alle biomassastromen in de beide gemeenten buiten de landbouw en experimenteren met manieren om die via bewerking – mogelijk met mest – te incorporeren in de bodem. En wij dagen grondeigenaren uit om duurzaam bodembeheer te waarderen bij de uitgifte van grond. In dit gebied wordt ca. 40% van de grond in gebruik gegeven door de eigenaar aan (collega) agrariërs.

Het programma wordt mogelijk gemaakt door de provincie Noord Brabant en Waterschap Aa en Maas.

Vragen? Neem comtact op met Jos Verstraten, ZLTO (jos.verstraten@zlto.nl | T 06 2251 8660), Marcel Derks (mptmderks@hetnet.nl | 06 2506 1795) of Wim Dijkman, CLM (wdijkman@clm.nl | T 06 5569 6320).