De impact van Veldleeuwerik: 15 jaar verder

Stichting Veldleeuwerik bestaat 15 jaar. In die tijd is Veldleeuwerik gegroeid naar ruim 400 akkerbouwers en 50 bedrijven in heel Nederland. Samen werken ze in een versneld tempo aan duurzaamheid op ecologisch, sociaal en economisch gebied. Wat heeft dit opgeleverd? CLM onderzocht de impact van 15 jaar veldleeuwerik.

Veldleeuweriktelers werken als katalysator voor het toepassen van duurzame technieken. Door o.a. kennisdeling en voorbeeldwerking voeren ze sneller en makkelijker veranderingen door op eigen bedrijf. Dit zorgt ervoor dat Veldleeuweriktelers gemiddeld 80 duurzaamheidsmaatregelen nemen: gemiddeld 15 meer dan gangbare collega’s.

Veel van de maatregelen genomen door veldleeuweriktelers zijn gericht op bodemvruchtbaarheid. Zo kiezen ze ervoor om de vruchtwisseling niet te intensiveren en werken ze met groenbemesters en voorjaarsbemesting. Naast vele andere maatregelen in de gewasbescherming gebruikt 60% van de telers mechanische onkruidbestrijding, tegenover 25% op landelijk niveau.

Vragen? Neem contact op met CLM, Gijs Kuneman (gkuneman@clm.nl | T 0345 470 726)