Factsheet en brochure duurzaam bodembeheer in de Veenkoloniën

Organische stof op de Veenkoloniale gronden is vaak afkomstig van veen dat er ooit groeide. Daardoor is deze organische stof zeer koolstofrijk en stikstofarm. De  grond is daardoor moeilijk rul te krijgen, snel verdicht en gevoelig voor verstuiving. Twee nieuwe producten van het Louis Bolk Instituut zijn speciaal gericht op kennis over en beheer van deze gronden: de factsheet Sturen met organische stof in de Veenkolonien en de brochure Bodemscan op zand- en dalgronden: Beoordelingskader Veenkoloniale gronden.

In de factsheet Sturen met organische stof in Veenkoloniën staat informatie over de rol van organische stof in de bodem, en op welke manier organische stof aangevoerd kan worden. De factsheet is ontwikkeld in het kader van het praktijknetwerk Sturen met organische stof in de Veenkoloniën.

De Bodemscan© van het Louis Bolk Instituut helpt om de bodem, vooral Veenkoloniale gronden, te leren zien en begrijpen. De scan is een instrument dat bijdraagt aan de discussie over waterhuishouding, de hoofdgrondbewerking en de inzet van vanggewassen op het agrarische bedrijf. In het eerste deel van de brochure Bodemscan© zand- en dalgronden: Beoordelingskader Veenkoloniale gronden wordt toegelicht hoe de Bodemscan© op het eigen bedrijf kan worden gedaan aan de hand van een profielkuil. In deel 2 worden beheersmaatregelen voorgesteld, afgestemd op wat er in de bodem is gezien en gemeten met de Bodemscan©. Het toepassen van de informatie uit de Bodemscan© bevordert op lange termijn de productiviteit, het milieu en de bodemvruchtbaarheid van deze gronden.

Meer informatie bij Marleen Zanen, Louis Bolk Instituut, m.zanen@louisbolk.nl, 0343-523 875.