Groene grondstof van overheid naar agrariër

Binnen het project Boeren op Goede Grond in de gemeente Midden Drenthe hebben agrariërs van het waterschap Reest en Wieden groenafval in de vorm van Bokashi ontvangen als grondstof voor de bodem.

In de gemeente Midden Drenthe werken een aantal agrariërs in het project Boeren op Goede Grond, geïnitieerd door de provincie Drenthe, aan het verbeteren van de bodemkwaliteit. Dit gebeurt onder andere door het tekort aan organisch materiaal aan te vullen met (geiten)mest en compost. Maar ook in de omgeving is vaak voldoende organisch materiaal voorhanden.

Het waterschap Reest en Wieden heeft het initiatief genomen om het organisch materiaal dat vrijkomt bij het slootschonen direct te verwerken tot Bokashi en aan te bieden aan de agrariërs. Bokashi wordt gemaakt door organisch  materiaal te fermetenteren met micro-organismen in een zuurstofarme omgeving waarna het kan worden toegepast in de landbouw. Bokashi is in dit geval gemaakt daar waar het materiaal vrijkomt, langs de slootkant. Het waterschap heeft micro-organismen toegevoegd aan het slootschoonsel en het verpakt in een plastic baal.

Na 10 weken was het materiaal gefermenteerd en in april is het materiaal toegepast bij  twee akkerbouwers die deelnemen aan het project Boeren op Goede Grond. De akkerbouwers hebben de Bokashi licht ondergewerkt. Ze zijn heel benieuwd naar het effect van Bokashi op het gewas en de grond. Vanwege de minimale hoeveelheid stikstof is de verwachting dat Bokashi voornamelijk invloed heeft op de bodemstructuur en het bodemleven.

Ook de gemeente Midden Drenthe heeft interesse om op deze manier het bermmaaisel en bladafval her te gebruiken en heeft zich aangesloten bij het initiatief. Als de innovatie goed blijkt te werken wordt in de toekomst op een grote schaal groene grondstof aangeboden in de vorm van Bokashi van overheid naar agrariër.

Meer informatie bij Saskia van Miltenburg, MWH, saskia.vanmiltenburg@mwhglobal.com, 06 5132 2429.