Grote behoefte aan kennis bodem

“Er is een grote behoefte aan praktisch toepasbare kennis over bodem”, concludeert bodemonderzoeker Marleen Zanen van het Louis Bolk Instituut. Samen met bodemadviseur Leen Janmaat, verzorgde zij voor LTO Noord negen vaktechnische avonden over bodem.  

Zo’n 275 akkerbouwers bezochten de thema-avonden. Het waren levendige bijeenkomsten met veel interactie waarin veel vragen werden gesteld. Met een enquête werd de kennis over bodem getoetst. Hieruit bleek dat de algemene theoretische kennis over de bodem wel aanwezig is, maar dat boeren nog weinig weten over hun eígen grond.
Men heeft nog veel vragen over bodembeheer en maatregelen in context van de bedrijfsvoering. Dan gaat het bijvoorbeeld over het optimaliseren van de vruchtwisseling, grondbewerkingen en bemesting. Er mist in wezen kennis die bij kan dragen aan maatwerk op perceelsniveau.

Uit de enquête bleek ook dat merendeel van de boeren nooit in de bodem kijkt met behulp van een profielkuil. “Dat is een gemiste kans. Het begint ermee dat je in je eigen bodem kijkt want dat is het kapitaal onder je bedrijf. Door hier meer over te weten maak je je bedrijf sterker”, aldus Zanen.

Meer weten over het beoordelen van je eigen bodem? Bekijk hier een filmpje.

150423-zanen-02