Hoorzitting organische stof en bodemvruchtbaarheid

Er is te weinig zicht op de ontwikkeling van bodemvruchtbaarheid. “Dit kan uitgroeien tot problematische proporties door klimaatverandering”, betoogde Chris Koopmans op woensdag 26 oktober voor de vaste Commissie van Economische Zaken van de Tweede Kamer. Zijn pleidooi ging over meer aanvoer en opbouw van organische stof in landbouwbodems en meer aandacht voor de functies van een ruime vruchtwisseling.

Alleen goed bodemmanagement kan bijdragen aan de benodigde koolstofvastlegging in Nederlandse landbouwbodems. Voor een bijdrage aan klimaatadaptatie is organische stof immers de sleutel. De aanvoer en opbouw van organische stof zal op veel percelen omhoog moeten. Op deze manier verminderen ook de productierisico´s voor boeren. Organische stofopbouw is niet alleen afhankelijk van externe aanvoer maar ook van opbouw in de bodem (wortelmassa, gewasresten). Dit pleit voor gezonde (ruime) rotaties, bodembedekking, juiste grondbewerking en organische stof van goede kwaliteit. Geen extra ruimte voor snelwerkende meststoffen maar juist een evenwicht in bodemopbouw en input van organische stof die planten voedt. Organische reststromen worden toenemend ingezet voor ´duurzame´ energie, maar daarmee gaat potentiële opbouw van bodemvruchtbaarheid verloren. De overheid kan het voortouw nemen bijvoorbeeld door de duur van pacht te verlengen en pachtprijzen te koppelen aan beheer.

Lees de volledige bijdrage hier

150423-koopmans-03

Meer informatie Chris Koopmans: c.koopmans@louisbolk.nl