Meer dan 150 profielkuilen levert interessante informatie en discussie op

Achtenveertig akkerbouwers, veehouders en loonwerkers in Flevoland hebben vanaf juni 2017 deelgenomen aan de eerste fase (fase A) van het project Zicht op de Bodemstructuur. Gezamenlijk hebben de deelnemers en de bodemspecialisten in de maanden juni en juli ongeveer 150 profielkuilen gemaakt en beoordeeld.

Dit levert interessante informatie en discussies bij de profielkuilen op. Enkele inzichten uit de profielkuilen waren:

  • De gewassen stonden er dit jaar veelal mooi op. Vooral de uien, ook als ze niet beregend waren. De waterhuishouding op deze percelen is dus goed op orde.
  • Op zware grond kwamen veel vertakte bieten (vertakking op ca. 12-15 cm) voor. Waarschijnlijk wordt dit niet direct veroorzaakt door de droogte, maar met name door ondergeploegde, scherpe kluiten die slecht verweerd zijn en op die diepte terecht komen bij het ploegen. De slechtere verwering komt door een combinatie van een milde winter, droogte en soms verdichte lagen. Het organisch materiaal ligt door het ploegen met voorschaar regelmatig op ca. 25 cm ‘netjes’ ingekuild.
  • In de profielkuilen werd weinig blauwe grond gezien. Vorig jaar kon droog gerooid en geploegd worden en het voorjaar was ook droog, dus blauwe grond was ook weinig te verwachten. Daar waar wel blauwe grond werd gevonden, was dit vaak in combinatie met een slechtere verdeling van organische materiaal door de bouwvoor.

Begin juni zijn ook twaalf deelnemers gestart aan de tweede fase van het project. Opvallend is dat de deelnemers bijna allemaal ‘iets’ gedaan hebben n.a.v. fase A. We zien dat de deelnemers meer aandacht geven aan een betere verdeling van organische reststoffen en daarmee meteen effect hebben.

Zicht op de Bodemstructuur is een project van het Actieplan Bodem & Water Flevoland en wordt samen met diverse bodemexperts door het Flevolands Agrarische Collectief uitgevoerd.

Vragen? Neem contact op met Albert Jan Olijve (projecten@flevolandsagrarischcollectief.nl)