Noordelijke Netwerkdag Bodem, 15 oktober 2015

Op 15 oktober besteden de 3 noordelijke provincies aandacht aan het Jaar van de Bodem. Het programma gaat in op meerdere sessies rond bodem en omgeving:

• landbouw, bodem en biodiversiteit
• ondergrond en (grond)water
• aardkundige waarden
• bodemverontreiniging

Noordelijke Netwerkdag Bodem // 15 oktober 08:30 – 16:30 // Provinciehuis Assen

Voor meer info zie website van Provincie Drenthe. Aanmelden kan via deze link.