Prijsvraag: grond voor ‘natuurlijk ondernemen’

Het Groen Ontwikkelfonds Brabant daagt ondernemers en burgerinitiatieven uit om met nieuwe, verfrissende ideeën te komen voor vijf clusters van percelen in het buitengebied van Brabant. Voorwaarde is wel dat op de beschikbare grond natuurontwikkeling en ondernemerschap op een creatieve wijze worden gecombineerd. “Vooral interessant voor ondernemers en burgerinitiatieven die goede plannen hebben, maar niet beschikken over de grond om hun ideeën ook daadwerkelijk te realiseren”, zegt Mary Fiers, directeur van het Groen Ontwikkelfonds Brabant. De criteria voor de nominaties zijn opgesteld in samenwerking met het Louis Bolk Instituut.

Het Groen Ontwikkelfonds Brabant biedt vanaf 1 februari ruim 42 hectare grond aan op in totaal vijf locaties: Breda, Hilvarenbeek, Schijndel (Boschweg en Hardekamp) en Son en Breugel. De clusters zijn eventueel op te splitsen in kleinere, kadastraal bepaalde percelen.

Ondernemers en burgerinitiatieven met goede ideeën voor deze percelen worden uitgedaagd om hun plan concreet te maken en bij het Groen Ontwikkelfonds aan te dragen. De plannen worden niet alleen beoordeeld op de aangeboden koop- of pachtprijs, maar vooral op de inhoud. Bij de beoordeling wordt meegewogen of en zo ja hoe de plannen passen in de omgeving, zorgen voor de verbetering van de natuurwaarden en bijdragen aan een duurzame bedrijfsvoering en bodemkwaliteit. “Wij denken met deze prijsvraag een interessant aanbod te doen. Bijvoorbeeld aan ondernemers die hun bedrijf willen uitbreiden of er een willen starten en daarvoor grond nodig hebben”, aldus Mary Fiers.

Meer informatie over de prijsvraag, die is ontwikkeld in samenwerking met het Louis Bolk Instituut, staat op de website van het Groen Ontwikkelfonds Brabant. Via de website kan op de prijsvraag worden ingeschreven. Op de site zijn ook de spelregels, de kavelpaspoorten van de vijf locaties en de planning terug te vinden.