Tijd voor carbon credits?

Een paar jaar geleden onderzochten CLM en LBI de mogelijkheid om boeren te belonen voor goed bodembeheer met carbon credits. Dat bleek ingewikkeld – en misschien een paar jaar te vroeg. Biedt het post-Parijs Klimaatverdrag een nieuwe kans?

plaatje-symposium-ccc-april-2013Sinds de Klimaattop in Parijs eind 2015 staat landgebruik op de klimaatagenda, maar de invulling van het beleid is nog onbekend. Feit is dat vastlegging van CO2 in bodemorganische stof voor de boer productiewaarde oplevert en een klimaatdienst is aan de maatschappij.

De conclusies van ons project Credits for Carbon Care waren deze. Je kunt boeren belonen voor goed bodembeheer via carbon credits. Dit moet dan wel goed worden geregeld, met vergoedingen voor zowel de koolstofvoorraad in de bodem als de toevoeging. En een aantal knelpunten nog oplossen, zoals voorkomen van dubbeltelling, iets regelen voor terugval als de OS weer wordt omgezet in CO2, en de verificatie daarvan. Ook moet de prijs hoger, die komt nu uit op €10-20 per ha per jaar.

Toch lijkt de tijd iets rijper. Er is een Green Deal Nationale Koolstofmarkten in de maak, een afspraak tussen bedrijven, organisaties, lokale klimaatfondsen en het Rijk. Zowel LBI als CLM zijn partner in de Green Deal. Doel is om een uniform systeem voor credits op te zetten, de marktwaarde van de credits te borgen en markt te creëren.

schermafbeelding-2016-11-23-om-16-55-49

 

Vragen? Neem contact op met Gijs Kuneman, CLM

(M gkuneman@clm.nl | 0345 470 726)