Zicht op bodemstructuur in Flevoland

Samen de bodem visueel beoordelen aan de hand van een profielkuil. Dat deden akkerbouwers in Flevoland, onder leiding van landbouwkundig adviseur Coen ter Berg en bodemexpert Marleen Zanen. Daarmee leerden zij zelf de bodemstructuur, beworteling, bodemleven en ontwatering te beoordelen en na te gaan wat dit voor hun bedrijfsvoering betekent.

Met het project ‘Zicht op bodemstructuur’ is een methode ontwikkeld waarin agrariërs geleerd wordt om zelf de bodemstructuur te beoordelen. Er is een veldgids met veel referentiefoto’s voor de Flevolandse bodem gemaakt. Op 26 januari 2017 zal de afsluiting van de eenjarige pilot plaatsvinden.

Het project is mede mogelijk gemaakt door het Flevoland Agrarisch Collectief en is onderdeel van het actieplan Bodem en Water. LTO, Waterschap Zuiderzeeland en Provincie Flevoland werken met dit project samen aan een duurzame en toekomstgerichte landbouw.

Bekijk hier een filmpje over het beoordeling van de bodemkwaliteit.
Contactpersoon: Marleen Zanen, m.zanen@louisbolk.nl