Artikelen door redactie

De winst van goed bodembeheer concreet in beeld

Een 10% hogere opbrengst van bieten en aardappels bij 1% meer organische stof in de bodem. Zo concreet kan het voordeel van goed bodembeheer zijn voor de boer. Dat geldt ook voor wateropvang: met die 1% extra organische stof kan een bodem 6,8 tot 9,3 mm meer water bergen (in resp. zand en klei). Dan […]

Positieve prikkels voor levendige bodem organische stof

Meer positieve prikkels om levendige en dynamische organische stof de bodem in te krijgen. Die boodschap bracht Gijs Kuneman – directeur CLM – in tijdens het Ronde Tafelgesprek van de EZ-Commissie van de 2e kamer op 26 oktober 2016. Momenteel is er weinig stimulans voor een agrariër om te investeren in lange termijn bodemkwaliteit. De overheid […]

Grote behoefte aan kennis bodem

“Er is een grote behoefte aan praktisch toepasbare kennis over bodem”, concludeert bodemonderzoeker Marleen Zanen van het Louis Bolk Instituut. Samen met bodemadviseur Leen Janmaat, verzorgde zij voor LTO Noord negen vaktechnische avonden over bodem.   Zo’n 275 akkerbouwers bezochten de thema-avonden. Het waren levendige bijeenkomsten met veel interactie waarin veel vragen werden gesteld. Met een enquête werd […]

Tijd voor carbon credits?

Een paar jaar geleden onderzochten CLM en LBI de mogelijkheid om boeren te belonen voor goed bodembeheer met carbon credits. Dat bleek ingewikkeld – en misschien een paar jaar te vroeg. Biedt het post-Parijs Klimaatverdrag een nieuwe kans? Sinds de Klimaattop in Parijs eind 2015 staat landgebruik op de klimaatagenda, maar de invulling van het beleid […]

Aandacht voor de bodem in Schoon Water: groenbemesters goed zaaien

Een goede groenbemester heeft vele voordelen. Zo voorkomt de groenbemester emissie van nutriënten in het late najaar en in de winter en levert de bladmassa extra nutriënten en organische stof. Ook helpt de groenbemester onkruid te onderdrukken, wat weer herbiciden kan schelen en uitspoeling van deze middelen kan verminderen.  In het programma Schoon Water Voor […]

Zicht op bodemstructuur in Flevoland

Samen de bodem visueel beoordelen aan de hand van een profielkuil. Dat deden akkerbouwers in Flevoland, onder leiding van landbouwkundig adviseur Coen ter Berg en bodemexpert Marleen Zanen. Daarmee leerden zij zelf de bodemstructuur, beworteling, bodemleven en ontwatering te beoordelen en na te gaan wat dit voor hun bedrijfsvoering betekent. Met het project ‘Zicht op […]

Bodemacademie studiegroep Noord-Holland

“De kunst van bodembeheer is het vinden van de juiste verhoudingen en het leggen van verbindingen”, zegt Leen Janmaat van het Louis Bolk Instituut. Naar aanleiding van negen lezingen voor LTO Noord is er in Noord-Holland een Bodemacademie studiegroep gestart. Over bodemleven zijn er nog veel vragen. Ondanks dat het bodemleven een klein percentage van […]

Hoorzitting organische stof en bodemvruchtbaarheid

Er is te weinig zicht op de ontwikkeling van bodemvruchtbaarheid. “Dit kan uitgroeien tot problematische proporties door klimaatverandering”, betoogde Chris Koopmans op woensdag 26 oktober voor de vaste Commissie van Economische Zaken van de Tweede Kamer. Zijn pleidooi ging over meer aanvoer en opbouw van organische stof in landbouwbodems en meer aandacht voor de functies […]

Seminar smart fertilisation and soil quality, 27 november 2015

Wageningen UR en Landbouwcommunicatie BV organiseren op 27 november een seminar over smart fertilisation en soil quality. Datum: 27 november, 2015 // 12:00 – 17:30 // Wageningen Eerste deel van 12:00 – 14:00 Show and Demonstration op de Unifarm, Wageningen Universiteit Tweede deel van 14:00 – 17:30 Start seminar, Gebouw Orion, Wageningen Universiteit Meer informatie […]

Noordelijke Netwerkdag Bodem, 15 oktober 2015

Op 15 oktober besteden de 3 noordelijke provincies aandacht aan het Jaar van de Bodem. Het programma gaat in op meerdere sessies rond bodem en omgeving: • landbouw, bodem en biodiversiteit • ondergrond en (grond)water • aardkundige waarden • bodemverontreiniging Noordelijke Netwerkdag Bodem // 15 oktober 08:30 – 16:30 // Provinciehuis Assen Voor meer info […]