Betekenis en waarde van micronutriënten – veldbijeenkomst 5 juli 2018

Boeren hechten veel waarde aan goede bodemvruchtbaarheid, dit vormt immers de basis voor goede groei en een gezond gewas. Door bemesting worden zowel de bodem als de plant gevoed. Naast zogenaamde hoofdelementen (macronutriënten), spelen ook micronutriënten een rol bij groei en ontwikkeling. Hoe werkt dat en wat mag je verwachten van gesteente melen en zouten?

Een bodemanalyse geeft inzicht in de aanwezige en plant beschikbare nutriënten. Op basis van de bodem karakteristiek geeft Eurofins de streefwaarden aan. Tekorten kunnen via de bodem of de plant (bladbemesting) worden aangevuld. Gesteente melen werken via de bodem. De effecten van gesteentemeel of kleimineralen op bodem en plant heeft meerdere aspecten waaronder een bodem fysische. Het toevoegen van (fijn) gesteentemeel op zandgrond geeft vergroting van absorptie capaciteit (CEC). Van nature heeft kleigrond een hogere CEC, terwijl bij zandgrond de CEC met name is gerelateerd aan het gehalte organische stof (humus) in de bouwvoor. Om een schrale zandgrond vruchtbaar te krijgen, is organische mest nodig waardoor het humusgehalte in de bodem (langzaam) toeneemt. Dit vraagt vaak grote hoeveelheden en een lange adem om effecten te resulteren. Het zogenaamde fosfaatplafond vormt al snel een beperking voor aanvoer van organische meststoffen.

Op landbouwbedrijf Veld & Beek zijn varianten aangelegd in aardappels met gesteente melen en Keltisch zeezout. De veldbijeenkomst biedt gelegenheid om de effecten te aanschouwen. Na een inleiding over betekenis & waarde van micronutriënten kijken we in het veld naar effecten van aangebrachte gesteente melen en Keltisch zeezout.

Datum: 5 juli 2018
Tijd: 15.00 uur – 17.30
Plaats: Veld & Beek Fonteinallee 33 Heelsum
(Navigatie instellen op Broekhorst, 6866 NN Heelsum
Aanmelden en meer informatie

Leen Janmaat 06-44197920