Bodemanalyses

Er zijn meerdere bodemlabs die hun diensten aanbieden. De analysemethoden en beoordelingen hiervan verschillen. Hoe betrouwbaar zijn de metingen en hoe vertaalt zich dit in bemestingsadviezen. Volg niet alleen de adviezen, maar volg vooral het gezonde boeren verstand.

Bodemlabs beloven betrouwbaarheid op basis van nauwkeurige werkwijze en accreditaties. Toch komen we regelmatig afwijkende uitslagen tegen. Een reden om kritisch te blijven kijken naar de uitslagen van bodemanalyses.

DE KINSEY-ALBRECHT BODEMANALYSE
Deze analyse gaat over de verhouding in de verzadigingsverschillen van positieve ionen (kationen) in de bodem (in het Engels: Basecation saturation ratio, BCSR). Het principe van de kationenomwisseling werd aan het eind van de 19e eeuw ontdekt. Overbemesting met calcium of magnesium bleek giftig voor planten, doordat die kationen de plaats gingen innemen van andere kationen. Daaruit ontwikkelden de deskundigen een theorie over de “ideale kationen-verzadiging van de bodem”. De grondlegger was W.Albrecht (1888–1974). N. Kinsey schreef er samen met C. Walters een invloedrijk boek over, getiteld “Hands on Agronomy” (1991) en baat zijn kennis uit met een eigen laboratorium service. Na uitgebreide bestudering van alle onderzoek publicaties concludeerde M. Schonbeck (2001) o.a. dat een goede kationen balans in de bodem vooral plaats specifiek moet worden bekeken.

Bij de Kinsey-Albrecht-methode wordt onderscheid gemaakt tussen direct oplosbare voedingsstoffen en aan humus en klei geadsorbeerde voedingsstoffen. Als ideaal wordt gezien dat het adsorptiecomplex voor 68% bezet is met calcium, 12% met magnesium en 2-5% met kalium. De methode wordt ook wel gebruikt om de bodemstructuur te sturen, hoewel Albrecht dit zelf niet heeft gedaan. Albrecht benadert de bodem als een chemisch reactievat en had weinig oog voor bodemleven en bodemstructuur. Dit beperkt de waarde van deze methode.

Bodemanalyse vraagt om een regio specifieke interpretatie. Eenzelfde beoordeling voor alle gronden is niet reëel. Soms leidt de beoordeling vanuit een analyses tot extreme giften aan voedingsstoffen die in de praktijk niet wenselijk zijn.

Meer informatie

j.bokhorst@gaiabodem.nl