Veldtools

Een analyseverslag biedt veel informatie over de bodem: bijvoorbeeld over het organischestofgehalte, de nutriëntengehaltes en de textuur. Toch is dat vaak onvoldoende voor een agrarische ondernemers. Een bodembeoordeling in het veld geeft extra informatie over de bodem en is dus nuttig. Verschillende tools voor bodembeoordeling in het veld staan hier.

Rekentools

Rekentools bieden inzicht in processen die in het veld of door een laboratoriumanalyse niet zijn waar te nemen. Ze brengen bijvoorbeeld veranderingen in nutriëntengehaltes in de bodem over de tijd in beeld. Ook effecten van gewasbeschermingsmiddelen op het milieu worden duidelijk. Daarnaast kunnen met rekentools de effecten van alternatieve maatregelen onderzocht worden, zonder ze direct uit te voeren. Bijvoorbeeld: hoe zou de organischestofbalans van de bodem veranderen als er extra compost wordt toegevoegd? Hier staan een aantal veelgebruikte tools op een rij.