Een analyseverslag biedt veel informatie over de bodem: bijvoorbeeld over het organischestofgehalte, de nutriëntengehaltes en de textuur. Toch is dat vaak onvoldoende voor een agrarische ondernemers. Een bodembeoordeling in het veld geeft extra informatie over de bodem en is dus nuttig. Onderstaande veldtools kunnen daarbij helpen.

Visuele bodembeoordeling

Het graven van een kuil in het perceel zorgt voor een informatie over de conditie en kwaliteit van de bodem. Bodemstructuur, beworteling door het gewas, en zichtbare activiteit van het bodemleven kunnen beoordeeld worden. Ook de relatie met de (bovengrondse) groei van het gewas kan beoordeeld worden.

BodemConditieScore

De BodemConditieScore is een praktisch digitaal hulpmiddel voor agrariërs om de kwaliteit van de bodem in het veld te beoordelen, en te verbeteren. De BodemConditieScore is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek waaruit blijkt dat er een verband bestaat tussen de observaties in het veld en (vaak dure) laboratoriumanalyses van o.a. structuur en dichtheid. www.mijnbodemconditie.nl

Instrumentenkaart bodemkwaliteit

Bekijk hier de instrumentenkaart bodemkwaliteit.