De biologische, fysische en chemische eigenschappen van de grond zijn van belang voor de bodemkwaliteit. Bodemverstoringen kunnen zorgen voor een verminderde bodemkwaliteit.

Biologische bodemkwaliteit

De biologische bodemkwaliteit wordt bepaald door beworteling, organische stof, en de ondergrondse biodiversiteit.

Fysische bodemkwaliteit

Textuur, structuur, poriën en water bepalen samen de fysische bodemkwaliteit. Ook draagkracht en indringingsweerstand zijn belangrijke fysische eigenschappen van de bodem. Lees meer

Chemische bodemkwaliteit

De chemische bodemvruchtbaarheid wordt vooral bepaald door de aanwezigheid van macro-elementen, de aanwezigheid van micro-elemeneten of sporenelementen, de zuurgraad of pH, het zoutgehalte of EC en de kationen-omwisselingscapaciteit of CEC. Lees meer