Ondergrondse biodiversiteit

Ondergrondse biodiversiteit bestaat onder andere uit microflora (zoals bacteriën en schimmels) en fauna (zoals aaltjes, mijten en wormen). De organismen in het bodemvoedselweb zorgen voor levering van nutriënten, afbraak van organisch materiaal, en dragen bij aan een goede bodemstructuur. Bodembiodiversiteit levert dus belangrijke ecosysteemdiensten. Lees verder

Beworteling

Wortels vervullen verschillende functies voor de plant: ze nemen water en voedingsstoffen op en zorgen voor een verankering van het gewas in de grond. Wortels vervullen ook functies voor de bodem: dode wortels en de stoffen die wortels uitscheiden zijn een bron van organische stof en voedsel voor het bodemleven. Wortels dragen bij aan de vorming van bodemstructuur en de samenhang tussen bodemdeeltjes. Lees verder

Organische stof

Organische stof in de bodem bestaat grotendeels uit afgestorven materiaal en voor gemiddeld 15 procent levende organismen. Organische stof vervult verschillende functies in de bodem: het is bijvoorbeeld van belang voor een goede structuur en draagt bij aan het watervasthoudend vermogen, de infiltratiecapaciteit, en de nutriëntenlevering. Een onderzoek onder agrariërs liet zien dat organische stof werd gezien als de belangrijkste indicator van bodemkwaliteit, en tegelijkertijd als de indicator waar men zich het meest zorgen om maakte. Lees verder