Verdichting, verslemping, erosie, afname van organische stof en wateroverlast zijn de belangrijkste verstoringen van de functies van de bodem voor de landbouw in Nederland en Belgie. Deze problemen worden deels door natuurlijke processen en deels door bodemmanagement veroorzaakt. Ook zijn er maatregelen te treffen om deze problemen aan te pakken.

Verdichting

Verdichting (of compactie) van de bodem is een vorm van bodemdegradatie waarbij de bodemstructuur verloren gaat omdat de bodem wordt samengedrukt. Lees verder

Verslemping

Bij verslemping is er te weinig binding tussen bodemdeeltjes. Lees verder

Erosie

Bij erosie vindt slijtage plaats van een vast oppervlak, waarbij materiaal wordt verplaatst of verdwijnt. Lees verder

Afname organische stof

Organische stof is een van de belangrijkste onderdelen van de bodem en bestaat uit vers plantaardig en dierlijk materiaal, humus en levende organismen. Lees verder

Wateroverlast

Wateroverlast ontstaat wanneer de hoeveelheid neerslag niet afgevoerd kan worden. Lees verder