Organische stof is een van de belangrijkste onderdelen van de bodem en bestaat uit vers plantaardig en dierlijk materiaal, humus en levende organismen.

Organische stof draagt bij aan het voorkomen van erosie, een hoog bufferend en filterend vermogen van de bodem en een rijke habitat voor levende organismen. In de landbouw is het gehalte organische stof belangrijk voor de bodemvruchtbaarheid.
Om het organische stofgehalte in de bodem op peil te houden kunnen maatregelen getroffen worden, zoals beschreven in de Handleiding goed koolstofbeheer.