Bomen, Bodem en Melk

Kan een veehouder zijn bodem verbeteren door het aanplanten van een bos?  Dat is de vraag in de pilot die CLM samen een veehouder en Probos heeft opgezet. Waarom zou een veehouder een bos aanleggen? Het antwoord is simpel: houtsnippers zijn prima strooisel voor in de stal. En na gebruik kan het strooisel op het land worden gebracht als bron aan organische stof. Zou hou je de hele cyclus in eigen hand, en verbeter je de organische stofbalans van de bodem.

Elzen planten

Veehouder Henk Hoefnagel pacht 5 hectare bosgrond op zijn bedrijf de Henricushoeve. Probos en CLM helpen met de inrichting. “Ik ben boer, geen boswachter, dus voor het planten van een bos heb ik wat hulp nodig. “Probos heeft het beplantingsplan gemaakt, waarin zowel natuur als productiehout aandacht kregen. Er komen elzen, wilgen en populieren, bomen die goed en snel groeien op natte grond. De snippers dienen als stalstrooisel”.

Snippers in de stal

De bomen worden periodiek (elke 2 tot 8 jaar) terug gezet. Na het terug zetten vormen de bomen vanuit de stobbe weer nieuwe stammen. Dit is een moderne vorm van hakhout- of griendbeheer. Het hout dat uit het bos wordt geoogst gaat in de versnipperaar. De snippers worden gebruikt als stalstrooisel in de compoststal van de Henricus Hoeve. De compost uit de stal levert vervolgens extra organische stof aan de gras- en akkerlanden van het bedrijf. Hiermee wordt er extra koolstof  vastgelegd in de bodem. Op termijn levert het bovendien een gezondere bodem op.

Naar een klimaatneutraal bedrijf

CLM rekent de koolstofbalans uit van de veranderingen. Hoefnagel wil de Henricus Hoeve klimaatneutraal maken. Met de oogst van hout voer je weliswaar koolstof af, maar de stobben en wortels van de bomen leggen CO₂ vast. Ook zorgt een hoger organische stofgehalte in de bodem ook voor vastlegging van koolstof. De ontwikkelingen hiervan worden de komende jaren nauwkeurig gevolgd. Door de snippers lokaal in zijn eigen klimaatbos te telen wil Henk Hoefnagel zelfvoorzienend worden, zodat hij geen houtsnippers meer van derden hoeft aan te kopen. Dit scheelt bovendien transport van houtsnippers over lange afstanden.

Henk Hoefnagel ziet bomen op het bedrijf als een ontwikkeling die in de toekomst heel normaal zal zijn. “Bijna twintig jaar geleden legde ik de eerste zonnepanelen op mijn dak. Collega’s verklaarden me toen voor gek; dat kon nooit uit. Maar ik wilde een duurzaam bedrijf en dat blijkt toch een hele goede keuze te zijn geweest. En zo zullen over 10-15 jaar bomen op het bedrijf heel normaal zijn.”

Meer informatie

Erik van Well  – 0345 470 756