Flevolandse loonwerkers willen meer zicht op bodemstructuur

In de provincie Flevoland beoordelen boeren samen met hun buurman en een bodemdeskundige de bodemkwaliteit van hun eigen grond. Dit doen ze door profielkuilen te graven en te beoordelen. Binnen dit project ‘Zicht op de Bodemstructuur’ loopt nu een pilot gericht op loonwerkers en akkerbouwers.

Loonwerkers, in samenspraak met de agrariërs, hebben een belangrijke rol in het goed omgaan met de Flevolandse bodem. In de pilot is aandacht voor ondergrondverdichting en bodemstructuur. Doel is om loonwerkers en hun klanten te voorzien van kennis en met elkaar de dialoog aan te gaan over het spanningsveld tussen goede bodemstructuur en inzet van machines. De pilot is tot stand gekomen in samenwerking met het Flevolands Agrarisch Collectief (FAC) en CLM. Meer informatie is te vinden op: www.bodemenwaterflevoland.nl.

De pilot sluit goed aan bij de landelijke lijn waarin CUMELA Nederland bewustwording en kennis over bodem als één van de belangrijke thema’s voor de komende jaren ziet. De bodem is namelijk de basis onder veel bedrijfsactiviteiten van loonwerk- ofwel cumelabedrijven. Als sector voelen ze zich verantwoordelijk voor het goed achterlaten van de bodem, zodat ook volgende generaties van de bodem kunnen genieten. De branchevereniging investeert daarom in kennis en kunde bij haar leden, zodat zij zich blijven ontwikkelen als bodemspecialisten.

Vragen? Neem contact op met Gijs Kuneman, CLM (gkuneman@clm.nl | T 0345 470 726)