Gebruik lokale nutriëntenstromen in de Kromme Rijn

Twee fruittelers en twee melkveehouders in de Kromme Rijnstreek gaan, onder begeleiding van CLM, samenwerken aan een nutriënten-kringloop. Het doel is het gebruik van grondstoffen te verminderen en de kringloop lokaal te sluiten.

Het gebruik van organisch materiaal (bijv. champost, compost, dierlijke mest) in de fruitteelt is de afgelopen decennia verwaarloosd. De gemakken en precisie van kunstmeststoffen heeft er onbedoeld toe geleid dat het organische stofgehalte (OS-gehalte) in de bodem ernstig is teruggelopen. De ervaringen met het toedienen van de vaste fractie van rundveedrijfmest zijn goed. De nutriënten komen geleidelijk vrij, de toediening is relatief eenvoudig, het OS-gehalte neemt er door toe, bomen worden enigszins beschermd tegen bevriezing.

In de Kromme Rijnstreek werken fruittelers en rundveehouders dicht bij elkaar. Daardoor kan er een directe lijn tussen veehouders en fruittelers worden gevormd. De mest kan snel na scheiden van de veehouderij naar het fruitteeltbedrijf worden getransporteerd. De logistieke voordelen kunnen daarom de kostprijs drukken. In tweede instantie worden ook andere regionale partijen die nutriënten kunnen leveren, zoals varkenshouders, waterschap, drinkwaterbedrijf en gemeenten, bij het initiatief betrokken.

Vragen? Neem contact op met Wim Dijkman, CLM (wdijkman@clm.nl | T 0345 470 740)