Zorgen voor voldoende voeding voor het bodemleven door het aanvoeren van compost of vaste mest is een belangrijke maatregel om het bodemleven te stimuleren. Daarnaast is het verminderen van grondbewerking een stimulans voor het bodemleven. Ook het afzien van sterilisatie van de grond door te stomen in kassen of door een perceel onder water te zetten, draagt bij aan het in stand houden van het bodemleven.

De brochure Regenwormen op het melkveebedrijf: Handreiking voor herkennen, benutten en managen gaat over de functie van regenwormen in de bodem, en beschrijft maatregelen waarmee regenwormenpopulaties in stand gehouden kunnen worden.