Het op peil houden of verhogen van het organischestofgehalte is een uitdaging. Maatregelen om dat te doen kunnen worden onderverdeeld in drie categorieën: maatregelen die de afbraak van organische stof verminderen, maatregelen die organische stof vastleggen op het bedrijf (door de groei van gewassen) en maatregelen die koolstof aanvoeren van buiten het bedrijf. In de Handleiding goed koolstofbeheer staan de belangrijkste maatregelen voor het op peil houden of verhogen van het organischestofgehalte in de melkveehouderij en de akkerbouw op een rij. In Sturen met organische stof in de Veenkoloniën staat specifieke informatie over organische stofbeheer in de Veenkoloniën.