Bemesting biologische fruitteelt.

Brouwer, G., B.G.H. Timmermans | 2012
Lees meer

Brochure ondergrondverdichting (Prisma)

Akker, J.J.H. van den, A. Visser, de Lijster, E.B. | 2015
Lees meer

Een indicatorsysteem voor ecosysteemdiensten van de bodem: life support functions revisited.

Rutgers, M., T. Schouten, J. Bloem, E. Buis, W. Dimmers, N.J.M. van Eekeren, R.G.M. de Goede, G.A.J.M. Jagers op Akkerhuis, H. Keidel, G. Korthals, C. Mulder, E.J.W. Wattel-Koekkoek | 2014
Lees meer

Effect PRP Sol op bodem en grasproductie.

Schellekens, A., G. Van de Ven, N.J.M. van Eekeren, A. de Vliegher. | 2015
Lees meer

Factsheet ondergrondverdichting: belemmert natuurontwikkeling

de Lijster, E.B, Akker, J.J.H. van den, Visser, A. | 2015
Lees meer

Factsheet ondergrondverdichting: effecten op de waterhuishouding

de Lijster, E.B, Akker, J.J.H. van den, Visser, A. | 2015
Lees meer

Factsheet ondergrondverdichting: kosten en baten voor het agrarisch bedrijf

de Lijster, E.B, Akker, J.J.H. van den, Visser, A. | 2015
Lees meer

Factsheet ondergrondverdichting: versterkt het effect van klimaatsverandering

Akker, J.J.H. van den, de Lijster, E.B., A. Visser, | 2015
Lees meer

Film: ondergrondverdichting een onderschat probleem

Gooijer, Y., Visser, A., Ijspeert, J., Akker, J.J.H. | 2015
Lees meer

Fosfaat, de bodem als bron: Experimenten in de Kempen

Well, E.A.P. van, H. Wientjes, J.G.C. Deru | 2011
Lees meer

Goed bodembeheer op veen boert beter.

Eekeren, N.J.M. van, B. Philipsen. | 2014
Lees meer

Handboek Bodemsignalen: Praktijkgids voor een vruchtbare bodem

Koopmans, C.J., J.G. Bokhorst, C. ter Berg, N.J.M. van Eekeren | 2012
Lees meer

Handleiding goed koolstofbeheer

Rietberg, P.I., B. Luske, A. Visser, P. Kuikman | 2013
Lees meer

Maaimeststoffen in bedrijfs- en ketenverband: Plantaardige meststoffen in de praktijk.

Hospers-Brands, A.J.T.M., G.J.H.M. van der Burgt, L. Janmaat | 2015
Lees meer

Managementsamenvatting Prisma fase 2: Bodemverdichting kwetsbare gebieden. Veldwaarnemingen en ervaringen in de praktijk

Akker, J.J.H. van den, A. Visser, D. Brus, W.J.M. de Groot, M. Pleijter, L. Schlebes, F. de Vries, M.J.D. Hack-ten Broeke | 2014
Lees meer

Naar een betere benutting van bodemfosfor

Rietberg, P.I., B.G.H. Timmermans | 2014
Lees meer

Naar een betere benutting van bodemfosfor: Onderzoek in 2012-2013

Wijk, K. van, P.I. Rietberg, B.G.H. Timmermans. | 2015
Lees meer

Naar een betere benutting van bodemfosfor: Onderzoek in 2012-2013.

Wijk, K. van, P.I. Rietberg, B.G.H. Timmermans | 2015
Lees meer

Regenwormen op het melkveebedrijf: Handreiking voor herkennen, benutten en managen.

Eekeren, N.J.M. van, J.G. Bokhorst, J.G.C. Deru, J. de Wit. | 2014
Lees meer

Samen met ondernemers naar een weerbare bodem: Bodemweerbaarheid in de praktijk.

Hospers-Brands, A.J.T.M., J. Lamers, W.J.M. Cuijpers, R.C.F.M. van den Broek. | 2015
Lees meer

Stikstofvoorziening uit maaimeststoffen: bedrijfsontwerp

Burgt, G.J.H.M. van der, C. ter Berg, J. van Strien, J.G. Bokhorst. | 2011
Lees meer

Verdichting voorkomen is cruciaal: De bodem onder een vruchtbare kringloop

Eekeren, N.J.M. van, P.I. Rietberg, L. Gerner, M. van Leeuwen. | 2015
Lees meer

Verdichting voorkomen is cruciaal: De bodem onder een vruchtbare kringloop.

Eekeren, N.J.M. van, P.I. Rietberg, L. Gerner, M. van Leeuwen. | 2015
Lees meer

Verkenningen organische stof; Proefbedrijf Vredepeel

Hospers-Brands, A.J.T.M., G.J.H.M. van der Burgt | 2013
Lees meer

Weerbare bodemwijzer

Janmaat, L., W.J.M. Cuijpers | 2012
Lees meer