Samenwerking Veehouderij Akkerbouw

Samen met veehouders en akkerbouwers onderzoekt CLM of bodemgebruik duurzamer kan worden gemaakt door samen één bouwplan te maken. De extra ruimte die samenwerking oplevert voor herstel van intensieve bewerking zou kunnen leiden tot verbetering van bodemstructuur, bodemleven, en koolstofopslag.

In een eerste project in Brabant is gebleken dat samenwerking economische en sociale voordelen opleveren, maar dat eventuele effecten op koolstofopslag alleen op zeer lange termijn meetbaar zijn. In een project in Flevoland kijkt CLM met partners Countus en Aeres Hogeschool naar de effecten van samenwerking op bodemstructuur en bodemleven.  Om al op korte termijn een beeld te krijgen worden grasland en bouwland vergeleken met percelen met wisselend gebruik. Deze kunnen dan worden gebruikt om samenwerkingsvormen waar nodig aan te passen om te komen tot een optimaal resultaat van voor de bodem.

De resultaten van dit project worden aan het eind van de zomer verwacht.

Meer informatie

Joost Keuskamp –  0345 47 07 50